VIP-PRO-AV

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב מיקרוגל

מק"ט: MA-0-VIP-102-00-W קטגוריה:

מוצרים קשורים

GUARD-AV

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב מיקרוגל

OUT-LOOK-AV

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב מיקרוגל

OUT-SMART-MW-AV

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר,זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב מיקרוגל

VIP-PRO

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב אנטי-מאסק ומיקרוגל