SLIM-ACTIVE-2

גלאי אקטיבי יוקרתי ברוחב 17.3מ”מ ואורך 32ס”מ 2 קרניים למרחק של עד 2 מטר

מוצרים קשורים

ACTIVE-100

גלאי אקטיבי 2 קרניים למרחק של 100 מטר

ACTIVE-30

גלאי אקטיבי 2 קרניים למרחק של 30 מטר

SLIM-ACTIVE-20

גלאי אקטיבי יוקרתי ברוחב 17.3מ”מ ואורך 32ס”מ 2 קרניים למרחק של עד 20 מטר

SLIM-ACTIVE-5

גלאי אקטיבי יוקרתי ברוחב 17.3מ”מ ואורך 32ס”מ 2 קרניים למרחק של עד 5 מטר