SLIM-ACTIVE-10

גלאי אקטיבי יוקרתי ברוחב 17.3מ”מ ואורך 32ס”מ 2 קרניים למרחק של עד 10 מטר

מוצרים קשורים

ACTIVE-200

גלאי אקטיבי 2 קרניים למרחק של 200 מטר

ACTIVE-50

גלאי אקטיבי 2 קרניים למרחק של 50 מטר

SLIM-ACTIVE-20

גלאי אקטיבי יוקרתי ברוחב 17.3מ”מ ואורך 32ס”מ 2 קרניים למרחק של עד 20 מטר

SLIM-ACTIVE-5

גלאי אקטיבי יוקרתי ברוחב 17.3מ”מ ואורך 32ס”מ 2 קרניים למרחק של עד 5 מטר