קטלוג מוצרים

קטגוריות
  • גלאים חיצוניים קוויים

GUARD

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב אנטי-מאסק ומיקרוגל

GUARD-AV

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב מיקרוגל

OUT-LOOK

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עין ניתנת לכיוון בשילוב אנטי-מאסק ומיקרוגל

OUT-LOOK-AV

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב מיקרוגל

OUT-SMART-MW-AV

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר,זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב מיקרוגל

OUT-SMART-PRO

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר,זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב אנטי-מאסק ומיקרוגל

VIP-PRO

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב אנטי-מאסק ומיקרוגל

VIP-PRO-AV

גלאי תנועה חיצוני מרחק גילוי עד 12 מטר, זווית גילוי עד 90 מעלות, עיניים ניתנות לכיוון בשילוב מיקרוגל